طالع بینی

 

طالع بینی

طالع بینی یکی از روش های آشنایی با خصوصیات خودتان ودیگران است .البته هر خصوصیت وقابلیتی قابل تغییر است و تنها نمی توان براساس مطالب گفته شده در طالع بینی با دیگران ارتباط برقرار نمود وزندگی کرد وبیشتر جنبه مطالعه وراهنمایی دارد.

فروردین:برچ قوچ بر تولد و نو بودن تکیه دارد . متولدین این ماه از لحاظ ظاهری اکثرا چهار شانه وخوش رنگ ورو هستند . اکثراسفت و محکم حرکت می کنند و این شق و رق بودن آن ها به دلیل اعتماد به نفس فوق العاده زیادشان است .اصلا آدم دو رویی نیست ،دست ودلباز است،درانجام دادن کارها برتمامی افراد کنار خود برتری دارد. بی حوصله است ،نکته سنج و خونسرد نیست وکمی عصبانی و رک است، اهل غیبت وشایعه سازی نیست.آدم پر دل وجراتی است و روحیه تهور وبی باکی در آنها زیاد است.فلز زندگی این افراد از آهن است وهمین باعث می شود که نه برابر دیگران قدرت و مقاومت داشته باشد.به دنبال جریانات احساسی نیست چرا که وقت او را تلف می کند!بی غل و غش است واهل فریب دادن دیگران نیست .دربین جمع خوب می درخشد وخواستار آزادی واستقلال است.

اردیبهشت:موجودی محکم واستوار است.خیلی خوب خود راکنترل می کند وبه ندرت تحت تاثیر کسی قرار می گیرد . درمقابل جنس مخالف زود جذب می شود اما هرگز دنبال او راه نمی افتد . سرعت عمل بالایی دارد . لجوج و سرسخت ،خود رای و با اراده است. همیشه میانه رو است وبرای هیچ کاری خود را هلاک نمی کند.فلز وجود این افراد از مس است .چندان اهل ورزش وفعالیت بدنی نیست .آنها به افراد خانواده ودوستان خود بسیار وفادار هستند .بازیگوش وخونگرم است.او به آرامش وبوی خاک وگل وسبزه نیاز دارد.

خرداد:متولدین این ماه موجوداتی دو گانه هستند .مرتب در حال تغییر وتحول است.  آنها افرادی مشتاق ،مهربان ودلپذیرند.افرادی با هوش هستن که همیشه در بحث وجدل پیروز هستند. به علت داشتن شخصیت دو گانه وهوش سرشار می توانند دریک لحظه چند کار را انجام دهند .از انجام کارهای ساده بیزار است.می دانند چگونه خوب صحبت کنند وکارهای سیاسی برای آن ها بسیار مناسب است.به یادگیری زبان بسیار علاقه مندهستند. مهارت آن ها در اعمال خلاف و فریبکاری گاهی آن ها را به سوی زندگی مجرمانه می کشاندکه اغلب البته از آن رویگردان هستند چون آسودگی را دوست دارند.هرگز احساسات واقعی خود رابهکسی بروز نمی دهند مگر آن که از همه لحاظ مورد اعتمادش باشید.

تیر:متولدین این ماه عاشق مهتاب هستند وخصوصیات آن ها نیز بی شباهت به ماه نیست.ثابت وشوخ طبع وخنده رو هستنداما مبتذل وپیش پا افتاده نیست . عاشق تحسین وتمجید دیگراناست. آدم بد بین وافسرده ای است و شوخ بودن او نیز پوششی است برای این خصلت او .بسیار نازک دل واحساساتی است ورنج خود را فراموش نمی کند. بداخلاق وعصصبی هستندوعلت آن حالت ماه یا مد ردیاه است. آدم خسیسی نیست . درموردکسی پیش داوری نمی کند ،به شدت رازدار است واسرار مردم را برای خود حفظ می کند. بسیار محافظه کار است وـینده نگر است. عاشق خانه وخانواده وپرورش گل و گیاه است .

مرداد:افرادی برونگرا و شاد وسرحال هستند . ازتاریکی ،یکنواختی وسطح پایین زندگی کردن بیزارهستند . عاشق حکومت وسلطنت هستند وعلاقه مندند که بر دیگران تسلط داشته باشند .خوش صحبت وموقر هستند . ضعف دیگران را سریع می بینندو به رخ می کشند. خودخواه متکبر وتنبل وجدی است. او درضمن هوشیار است و می تواند در انجام هرکاری نقش سازمان دهنده و سرپرست را ایفا کند. عاشق میهمانی است. صالب حمایت وتکیه کردندیگران به خود است. اهل شرط بندی ،تفریح وسرگرمی ودر زندگی بسیار شیک ولوکس هستند. دردوستی وفادار ودردشمنی با انصاف وعادل  است.

شهریور:زیاد پرحرف نیست،معمولا در گوشه ای آرام می نشیند .قدر زمان را می داند وبه جزییات هر چیزی اهمیت می دهد. اهل عمل وکار است. آرام ,متین وجذاب ودلربا هستند. فردی تیزبین و منتقد است وکمی هم خود نمای دارد . خوب غذا می خورند وخوب کا رمی کنن. بسیار سخت گیر وبا دقت هستند. محتاط است و اهل دست  ودلبازی درهزینه چه عشق چه پول نیست . آدمی اهل انتقاد است . برای  داشتن فکری مرتب ومنظم برای نظم بخشیدن به امور مناسب است. به آدم های تنبل احترامی نمی گذارد. اهل کمک کردن به دیگران است اما ازکمک گرفتن بیزار است آن ها به خود متکی هستند.بسیار وقت شناس است وتمام کارهایش از روی برنامه است. آدمی منطقی است وانتقاد واعتراض خود راصریح بیان می کند.

مهر:متولد این ماه دونیمه دارد .آن ها از سویی آرام ،دلپذیر وجذاب هستند و از سوی دیگر اهل بحث و دعوا و لجبازی ،و نامتعادل و نگران و آزار دهنده هستند. عاشق شکلات وشیرینی است. اکثرا خوش قیافه هستندولبخندی برلب دارند که تقریبا سلاحی برایشان محسوب می شود. درهمه چیز افرا ط می کنند وتنبل هستند. به سلامتی جسم روحشان بسیار اهمیت می دهند . همیشه می خواهد تعادل وعدالت برقرار کند. نمی تواند سریع تصمیم بگیرندومرتب در حا تزلزل ودو دلی هستند. چندان از خوراضی ومتکبرنیستند .هنرمندند وعاشق رنگ. از دعوا کردن واغراق و جنگ بیزارند.

آبان:هنگام صحبت کردن سنجیده و آرام حرف می زنند. از لحاظ بدنی افرادی قوی وسنگین هستند . با نشاطند. وبندرت عصبی می شوند . ساده لوح نیستند وکمی هم بد جنسی دارند . اهل دروغ وتملق وچابلوسی نیستند وحرف هایش را صریح وبی پرده می زند.به دنبال خطر هستند. اغلب افرادی دیندار وکنجکاو درباره مرگ وزندگی هستند . افرادی شهوت پرست هستند . حس تملک شدیدی دارند ونفوذ خود را آرام آرام بدون این که کسی متوجه شود پخش می کند .هر چه را که بخواهد با خونسردی ودقت وپایداری به دست می آورد .محبت دیگران را هرگز فراموش نمی کند وچنانچه به او آزاری رسانده اید تا به شما ضربه ای مهلک نزد رهایتان نمی کند.

آذر:  افرادی شاد و پرسرو صدا وبذله گو هستند. هوش وزیرکی بسیار منحصر به فردی دارند . از تظاهر کردن و ریاکاری به شدت بیزارند. مشاوران با ارزشی هستند .پرحرف ،برون گرا ورک هستند. افراد خجالتی وترسو در میان آن ها کم دیده می شود. عاشق سفر و نمایش و تحسین هستند. ایده آل گرا ،دوست اشتنی ،باهوش وخالی از هر نیت بد و مضر هستند.معمولا افرادی شجاع و ورزشکار هستند. خطر وهیجان ،برای آ نها حکم سرگرمی را دارد. افرادی صادق ،صریح و رک هستند. آرمان گرا،بخشنده ،درستکار،پربرکت ومهربان هستند. بامنطق وهوش وخونسردی مشکلاتشان را حل می کنند. تخیلی قوی وحافظه ای حیرت انگیز دارند.

دی: متولدین این ماه افرادی هستند که درگوشه وکنارها قرار دارند واز دور همه چیز را می نگرند. اهل پیشرفت وارتقا وضع خود هستند . آرام ، بی صدا و بدون جلب توجه کار می کنند. در وجود آن ها همیشه اندکی غم وجدیت وجاه طلبی هست.نسبت به حسادت،شهوت، خشم ،سبک سری ، هدردادن زمان ،تنبلی وبی تفاوتی بی اهمیت هستند. احساساتی هستند اما نمی گذارنداحساسات، عقل ومنطقشان را تحت سلطه بگیرد. به بزرگتر ها واجدادشان بسیار احترام می گذارند.اهل فضولی وغیبت و نصیحت نیستند. ادم هایی با تحمل زیادند . خجالتی ولجباز هستند. منضبط،رسمی،عمل گرا با رویاهای صادقانه هستند. افرادی قابل اعتماد با روحیه ای حساس اند.

بهمن:اصولا افرادی آرام و با محبت هستند . گاهی حرکات عجیب وغریب از خود نشان می دهند ،ان ها می خواهند به همه ثابت کنند که با بقیه فرق دارند. عاشق تجربه کردن وکشف کردن وکنجکاوی هستند.طرفدار آزادی واستقلال وعشق هستند.به ورزش وسیاست و بچه ها علاقه مند هستند.ترکیبی الز خونسردی ،عملگرایی وبی ثباتی غیر عادی هستند. آن ها افرادی ترسو نیستند اما اهل جنگیدن هم نیستند.محکم وباراده هستند وچنانچه بخواهند چیزی را به دست بیاورند ،هیچ چیز نمی تواند جلوی آن ها را بگیرد.حس ششم بالایی دارندوبا حساسیتی که دارند می توانند درون افراد را بخوانند. قدرت تمرکز بسیار بالایی دارند.خواب ، هوای خوب ورزش نقش مهمی را در سلامتیشان ایفا می کند. به دیگران بی اعتمادند مگر اینکه آن ها را کاملا تجزیه وتحلیل کرده باشند .

اسفند: متولدین این ماه تحمل ماندن در جایی رابرای مدت طولانی ندارند.آرام هستند وبه ندرتبداخلاقی می کنند. به پول و مقام وثروت اهمیت نمی دهند. افرادی بی خیال و بی توجه به آینده هستند . اغلب قدرت مقابله و پیش بینی حوادث را دارند. خوش اخلاق وبذله گو وشاد هستند. عادلانه درمورد هر چیزی قضاوت می کنندو به تجربه و تحلیل کردن مسائل علاقه مند هستند .آن ها رک وسخاوتمندهستند. هنرمند ودرگفتن شعر ونثر بسیار توانا هستند. فوق العاده زیبا هستند وچشمانی جذاب وگیرا دارند. به نوشیدن مایعات بسیار علاقه مند هستند ودر مشکلات خطر الکی شدن آن ها راتهدید می کند.