گواهینامه NSF برای دستگاه ها و تجهیزات تصفیه آب خانگی

کلیه اجزای دستگاه های تصفیه آب خانگی می بایست مورد آزمایش قرار بگیرند تا مشخص شود آیا از استانداردهای بهداشتی لازم برخوردار هستند یا خیر؟ صدور گواهینامه NSF به مصرف کننده این اطمینان را می دهد که دستگاه تصفیه آبی که قصد خرید آن را دارند همانطور که تولید کننده آن ادعا می کند ، قادر به ارتقای سطح کیفیت آب آشامیدنی خانواده او می باشد.
البته مراجع و سازمان های دیگری نیز وجود دارند که می توانند برای دستگاه ها و تجهیزات تصفیه آب ، گواهینامه استاندارد صادر کنند که از آن جمله می توان به " انجمن کیفیت آب" (Water Quality Associations – WQA) اشاره کرد که این انجمن نیز برای صدور گواهینامه های خود از پروتکل های NSF استفاده می کند.
در خصوص دستگاه ها و تجهیزات تصفیه آب حوزه هایی که NSF اقدام به بررسی و صدور گواهینامه استاندارد می کند عبارتند از:
(NSF / ANSI 42) - اثر گذاری تجهیزات تصفیه آب بر زیبایی
(NSF / ANSI 44) - سختی گیرها
(NSF / ANSI 53) - اثرات بهداشتی و سلامتی دستگاه های تصفیه آب
(NSF / ANSI 55) - تصفیه آب با اشعه ماورای بنفش
(NSF / ANSI 58) - تصفیه آب به روش اسمز معکوس
(NSF / ANSI 62) - تصفیه آب به روش تقطیر
(NSF / ANSI 177) - فیلتر تصفیه آب دوش حمام (سردوشی)