پنجشنبه و جمعه ها اسباب کشی نکنید

آنهایی که به هر دلیلی ترجیح می دهند پنجشنبه یا جمعه کار حمل و نقل و جابه جایی را انجام دهند، باید بدانند بعضی شرکت های حمل بار در روزهای آخر هفته، هزینه بیشتری برای انجام این کار دریافت می کنند. البته شاید این هزینه اضافی خیلی زیاد نباشد ولی در هر حال، کمی بیشتر از روزهای عادی است.
علاوه بر روزهای پایانی هفته، به نظر می رسد هزینه اسباب کشی در فصل های مختلف سال هم کمی تغییر می کند و قیمت خاور و کارگران در فصل اسباب کشی و جابه جایی، بیشتر از دیگر ماه های سال می شود.
به عنوان نمونه، هزینه کارگران که تا ماه گذشته در یکی از شرکت های حمل بار ۲۲ هزار تومان به ازای سه ساعت کار بوده، در این ماه به ۲۴ هزار تومان و هزینه کرایه خاور برای مسیری مشخص از ۶۰ به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. حمل و نقل اثاثیه منزل
منبع: افتاب