ویژگی های یک غرفه

غرفه سازي نمايشگاهي معمولا با ترکيبي از چوب، فلز، پارچه و ... ساخته مي شود. تصور کنيد چيزي که ساخته مي شود يک غرفه ايست که بايد تمامي 37 مورد ذيل را در طول نمايشگاه دارا باشد:

1- ساخت، افزايش، تغيير موقعيت و حفظ برند

2- پشتيباني از غرفه داران

3- منجر به توليد شدن

4-از راه دور...

ديده مي شود

5- ارتباط سريع

6- توقف شرکت کنندگان

7- کمک به جذب شرکت کنندگان 23- تسهيل در گفت و گو

8- ارتقاء مزاياي شما 24- ترساندن رقباي خود

9- اعلام بازار محصولات 25- تقويت همکاري هاي کسب و کار

10- ورود شرکت شما به بازارهاي جديد 26- خوش آمدگويي به مشتريان

11- بيانگر زمينه کاري شرکت باشد 27- تغيير اندازه غرفه

12- ميزبان پرزنت (معرفي) 28- تغيير پيام ها به مناسب بازارهاي مختلف

13- فراهم کننده فضاي جلسات 29- القاي احساس غرور در تيم خود

14- نمايش محصولات شما 30- تحت تاثير قرار دادن سرمايه گذاران

15- معرفي محصولات جديد 31- به حداقل رساندن هزينه هاي عملياتي

16- استخدام کارکنان جديد 32- تصويب مقررات را نشان مي دهد

17- پيشرفت چرخه خريد 33- نمايش لياقت شرکت

18- ميزبان يک کنفرانس جمعيتي 34- راه اندازي سريع و راحت غرفه

19- ايجاد يک بيانيه 35- سفر و جابجايي بدون وارد شدن صدمه

20- تقويت به يک پيام با مضمون 36- براي سالها دوام داشته باشد

21- پاسخ سوالات 37- بيش از هزينه پرداخت شده، جلوه داشته باشد

22- ذخيره وسايل غرفه داران، بعلاوه برشورها و 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ