نکات قابل توجه در اجرای غرفه های ارزی / ریالی

غرفه سازي و اجاره تجهيزات نمايشگاهي: نمايشگاهها با هدف حمايت از محصولات ساخت داخل معمولا مبحثي به نام غرفه هاي ارزي دارند .در اين مقاله آموزشي ما قصد داريم تا کمي اين موضوع را براي شما باز کنيم.

غرفه ارزي يا بخش ارزي چيست؟
شرکت کنندگان در نمايشگاهها يا توليد کننده هستند يا خدماتي را ارئه مي دهند . چنانچه کالا يا خدمات شما منحصرا مربوط به توليدات داخلي باشد ، غرفه شما ريالي محاسبه مي گردد . در غير اين صورت همه يا بخشي از غرفه شما ارزي خواهد شد. غرفه يا متراژ ارزي يعني متراژ يا غرفه اي که براي آن به جاي نرخ متعارف غرفه ، شما رقمي معادل 200 يا 300 يورو پرداخت مي نماييد.
حداقل متراژ ارزي معمولا بين 6 تا 12 متر است که بايد از برگزارکننده سوال شود

چه چيزهايي غرفه ريالي شما را به غرفه ارزي تبديل مي کند ؟
1 - استفاده از نام يک شرکت خارجي در قسمتي از غرفه
2 - داشتن عنوان ليسانس يا نمايندگي از يک شرکت خارجي
3 - عنوان اينکه قسمتي از محصول معرفي شده، در غرفه خارجي است.
4- استفاده از نام يا لوگوي خارجي بر روي پوستر ها يا لايت باکس ها
5 - قرار دادن کاتالوگ محصول خارجي ( فرض کنيد که 10 محصول را در غرفه خود معرفي مي کنيد ، اگر يکي از اين محصولات در کاتالوگ نوشته شده باشد که توليد ايران نيست بخشي از غرفه شما ارزي مي شود )
6 - هر گونه انتصاب محصولات به خارج