منابع تامین روشنایی غرفه

براي تامين در روشنايي و نور پردازي غرفه ها با توجه به نوع طراحي و هارموني لازم با روشنايي سالن نمايشگاه منابع زير استفاده ميگردد:

1- لامپ هاي تنگستن (رشته اي)
اين نوع لامپ ها نور گرم و زرد بوجود مي آورند.
رنگ آبي را به خوبي و با کيفيت مناسب نشان نمي دهند.
با توجه به نوع ساختار گرماي زيادي توليد مي کنند.
باتوجه به توليد حرارت در صورت نزديکي به مواد قابل اشتغال ،احتمال آتش سوزي را افزايش مي دهند.
استفاده از اين لامپها براي نمايش مواد فاسد شدني ،اشياء چوبي و سفالي مناسب است.
مصرف انرژي بالا و قيمت نسبتا پايين دارند.


غرفه سازي

2- لامپهاي فلورسنت
داراي نور آبي و نارنجي هستند.
توليد حرارت بسيار کمي دارند.
براي نمايش کالاهايي که سطح ناصاف و منحني دارند، مناسب مي باشند.