مقررات عمومی نمایشگاه ها

شرکت غرفه سازي و تجهيزات نمايشگاهي خلاصه اي از قوانين ساخت و ساز غرفه ها در سايت هاي نمايشگاهي را براي شما آماده کرده است:
1- در هنگام غرفه سازي تمهيدات لازم جهت عدم آسيب به تجهيزات،دستگاه ها،پانلها و ساير لوازم منصوبه بر روي ديوارهاي سالن بعمل آيد.
2- کليه کارگراني که براي انجام وظايف وارد نمايشگاه مي شوند نطير برقکاران،جوشکاران،رانندگان ليفتراک و ساير کارگران حرفه اي بايد داراي گواهينامه کار مخصوص مراکز وزارت کار و يا...

فني حرفه اي باشند و رعايت کليه قوانين مرتبط الزامي است.
3- مديريت مي تواند هرنوع ساخت و سازي را که مغاير با دستورات و آيين نامه ها باشد تخريب نمايد.غرفه داران نيز موظف اند مسوليت پرداخت کليه هزينه ها و خطرات احتمالي را که در اين زمينه ممکن است بروز نمايد،بپذيرند.

4- غرفه سازان موظف هستند که براساس نقشه اي که در مورد تاييد مديريت قرار گرفته است وظايف خود را انجام دهند و از ايجاد هر نوع مغايرت در نقشه ها بدون کسب تاييديه لازم
5- هيچ وسيله اي نبايد در... جلوي تجهيزات کشف و اعلام حريق و اطفا يا وسايل و يا تجهيزاتي که به منظور توضيع برق روشنايي در سقف سالن نصب شده اند قرار گيرد.
6- راهروي مخصوص دسترسي تعميرات و تاسيسات سالن ها با عرضي به اندازه يک متر بين سازه هاي موقت و تجهيزات منصوبه روي ديوارهاي سالن پيش بيني شود.
7- راهرويي حداقل به ميزان 120 سانتي متر بين سازه هاي موقت و محل شير هاي آتش نشاني و درهاي ورودي در محل قرار دادن وسايل اضافي و زنگ خطر آتش سوزي بايد در نظر گرفته شود.
8- تدابير لازم براي حرکت آزاد در راهروهاي مياني غرفه ها و امکان دستيابي به وسايل اعلام و اطفا حريق آتش نشاني و را هاي فرار از آتش سوزي و خروج اظطراري در جهت حفظ ايمني محل سالن ها انديشيده و برنامه ريزي شده باشد.
9- انجام هرنوع فعاليتي که مانع از فعاليت سيستم حفاظت از آتش سوزي و سيستم نطارت مرکزي نظير زنگ خطر و سيستم گريز از آتش سوزي،شيرهاي آتش نشاني و ساير وسائل اطفا حريق باشد اکيدا ممنوع مي باشد.

10- موارد مورد استفاده براي ساخت و نصب غرفه هاي نمايشگاهي و يا هر نوع سازه مورد استفاده ديگر بايد متشکل از موارد غير قابل اشتغال و يا کمتر قابل اشتغال باشد.
11- از مهار کردن سازه هاي موقت غرفه ها به لوله هاي فولادي برق،اعلام حريق،آب و گاز و ساير منصوبات بر روي ديوار و سقف سالنها جدا خودداري کنيد.
12- از گذاشتن هر نوع شئ و لوازم خصوصا ظروف و بطري هاي حاوي مايعات بر روي مرکز کنترل اعلام حريق،تابلوهاي برق سالنها جدا خودداري نماييد.
13- از استعمال دخانيات و ايجاد شعله پرهيز کنيد.
14- به منظور رعايت مقررات،غرفه داران موظف اند که نظارت کامل در امر ساخت و ساز در محل مرکز نمايشگاهي را داشته باشند و تلاش نمايند تا کليه قوانين مربوطه از سوي خود و سايرين رعايت شود.
15- براي سيستم روشنايي از لامپ هاي کمپکت(کم مصرف)استفاده گردد.
16- وسائل الکتريکي مورد استفاده در فضاي باز و بيرون غرفه ها بايد ضد رطوبت باشند.
17- از هرگونه رنگ آميزي ستون و تابلو برق نصب شده بر روي آن خودداري کنيد.
18- مسوليت خسارت ناشي از نقاشي غرفه ها و هزينه بازسازي قسمت هاي آسيب ديده به عهده غرفه داران است. 

خدمات شیشه و آینه