لکه واکس کفش

اگر بر اثر بی احتیاطی مقداری واکس روی فرش یا لباستان مالیده شد، می توانید ابتدا پنبه ای را خیس کنید و روی آن بکشید.

سپس روی پنبه مقداری مایع ظرفشویی بریزید و بر روی لکه بکشید. بعد از این کار پنبه را آغشته به آب خالص کنید و دوباره روی لکه بکشید تا لکه به طور کامل از بین برود.

اگر با این کار لکه از بین نرفت، مقداری الکل بر روی دستمال بریزید و بر روی لکه بکشید، تا تمیز شود.

اگر لباس قابل شست و شو باشد، بعد از زدودن لکه، لباس را با پودر لباسشویی و آب نیم گرم بشویید.

رسوب زدایی کتری و سماور

برای از بین بردن رسوب آهکی درون کتری و سماور می توانید:

١ - کتری را داغ کنید و ناگهان مقداری آب یخ درون آن بریزید البته توجه داشته باشید که برای این منظور نباید کتری بسیار داغ شود که لحیم آن بریزد.
٢ - می توانید مقداری سرکه درون کتری بریزید و مدت ١٠ دقیقه بجوشانید و سپس آن را بشویید و خشک کنید.
٣ - گوش ماهی یا فلس صدف را در کتری بیندازید تا آهک موجود در آب را جذب کند. قلوه سنگ نیز مفید است.
۴ - در ظرف مورد نظر مقداری (متناسب با نوع ظرف) ٢ یا ٣ سیب زمینی رنده کنید و مدت نیم ساعت با آب درون آن، بجوشانید و بعد یک تکه زاج سفید کوبیده به آن اضافه کنید و نیم ساعت دیگر بجوشانید تا مشکل رفع شود
۵ - می توانید برای جرم گیری آن مقداری جوش شیرین (آب همراه جوش شیرین) را درون ظرف و روی شعله بگذارید و بعد اگر هنوز به طور کامل پاک نشده بود همین کار را تکرار کنید.
۶ - برای این منظور مقداری آب درون کتری بریزید آن را در مدت نصف روز در جایخی یخچال قرار دهید. پس از گذشت مدت مذکور آن را درآورید و پس از خارج شدن یخ از آن، کتری رسوب زدایی می شود. (به شرطی که میزان رسوب ها زیاد حجیم نباشد).