قفسه انبار مكانيزه

از مدیریت کالا صحبت به میان میاید کار بر روی کلیه فرایندهای دفتری و عملیاتی و مدیریت در طول زنجیره تامین scm مد نظر است گر چه ممکن است این شیوه در سازمانهایی با ساختار سنتی حوزه کاری چندین دپارتمان متفاوت از قبیل بازرگانی – مالی – انبار و لجستیک را تواما شامل شود ولی خواهیم دید که مدیریت یکپارچه بر روی این فعالیتها منجر به کاهش زمان و هزینه و صحت مقدار و میزان جابه جایی متریال در طول زنجیره تامین خواهدشد. قفسه انبار
اساسا مدیریت کالا با برنامه ریزی ، شناسایی، خرید، نگهداری و دریافت و توزیع کالا شناسانده میشود به شکل عمومی میتوان چنین پنداشت که منظور از مدیریت کالا حصول اطمینان از وجود کالای مورد نیاز در جایگاه نیاز و به مقدار درخواست شده است که اسن وظیفه سنگین را شخص و یا واحدی که به شکل خاص تجربه و تخصص در کلیه زمینه های قید شده را دارند عهده دار خواهد بود. بدلیل اینکه رشته خاصی به شکل کلاسیک در دانشگا هها به آموزش داوطلبین در زمینه مدیریت کالا نپرداخته است که این خود یکی از نقاط ضعف مراکز آموزشی ما میباشد قالب نفراتی که در این بخش فعالیت میکنند از رشته های گوناگون لیکن با تجربیات خاص و گاها منحصر بفرد هستند.
تعاریف گوناگون و در عین حال شبیه به هم میتوان در زمینه مدیریت کالا دید که جهت آشنایی به چند نمونه بسنده میکنم.
Gossom (1983) : سیستم مدیریت کالا باید سیستم‌های استاندارد جهت اجرای برنامه‌ریزی، سرعت بخشیدن از طریق پیگیری، حمل و نقل، رسید کردن، نگهداری و اطمینان از اثربخشی سیستم در کنترل مواد را طرح‌ریزی نماید.
Gavinato (1984) : مدیریت کالا درگیر با کنترل مواد در شرکت‌ها است و آن ترکیبی از خرید با تولید، توزیع، بازاریابی و مالی است.
Stukhart (1995) : فعالیت‌های مدیریت کالا شامل برنامه‌ریزی، کنترل خرید، پیگیری، حمل و نقل و نگهداری می‌باشد و هدف آن رسیدن به اثربخشی فرآیند اجرایی مواد بر اساس مواد درخواستی است و باید طوری خریداری شود که به تعداد درخواستی، در زمان مورد نیاز، با کیفیت لازم و قیمت قابل قبول برسیم.
Plemmons & Bell (1995) : مدیریت کالا براساس اطمینان از تمامی فعالیت‌هایی که ما را در کیفیت و کمیت درست مواد و تجهیزات مستقر در پروژه که به‌طور دقیقی مشخص شده و تهیه آن‌ها با هزینه های منطقی و در زمانی که به آن‌ها احتیاج داریم صورت گرفته، برنامه‌ریزی و کنترل می‌شود.
Dobler & Burt (1996) : طراحی مدیریت کالا برای توسعه فعالیت‌هایی است که در ارتباط با جریان تأمین مواد تنظیم می‌شود و در این جریان، بر هماهنگی در خرید، کنترل موجودی، دریافت، انبارداری و برنامه‌ریزی ‌جهت جابجایی و حمل و نقل تاکید می‌شود.
نقشی که مدیریت کالا در سازمان دارد، پائین نگهداشتن هزینه نگهداری به هر شکل ممکن، و هر کسی که در این فرایند کار می‌کند، باید جهت رسیدن شرکت به این هدف که برای مواد نباید هزینه اضافه پرداخت نمود، فعال بوده و ایجاد سود بنماید. اساس حیات هر شرکت بالاتر نرفتن هزینه از درآمد است و این را نیز مشتری باید درک کند.
Stukhart (1995)، Ammer (1980)، Tersine & Campbell (1977) فعالیت‌های معمولی در ارتباط با سیستم مدیریت کالا را به‌شکل زیر تعریف کرده‌اند :
۱ – تدارک و خرید ۲ – پیگیری سفارشات ۳- برنامه ریزی ۴ – جابه جایی ۵ – توزیع مواد ۶ – کنترل هزینه ها ۷ – مدیریت موجودی/ دریافت/ انبارداری
تدارک و خرید در ارتباط با تهیه مواد برای استفاده در اجرا انجام می‌گردد. وظایف مقدماتی تدارک و خرید، تهیه مواد با کمترین هزینه ولی با نگهداشتن نیازهای کیفیتی است. پیگیری سفارش برای تداوم نشان دادن تأمین‌کننده‌ها و اطمینان از زمان تحویل مواد خریداری شده است. برنامه‌ریزی مواد برای تدارک مواد در زمانی که مورد نیاز است و با توجه به امکانات جابجایی و نگهداری طرح‌ریزی می‌شود. مدیر یت کالا برای کنترل هزینه‌ها باید اطمینان داشته باشد که هزینه و قیمت خرید مواد در پائین‌ترین قیمتی است که امکان دارد. مدیریت موجودی در ارتباط با دسترسی به کالا انجام می‌شود.
درنتیجه، اجرای موفق سیستم مدیریت مواد احتیاج به ملاحظات مختلف برای تصمیمات گرفته شده در فاز های زنجیره تامین دارد. اولین نکته ای که به ذهن خطور میکند این است که شناخت دقیق از زنجیره تامین برای اجرای مدیریت کالا بسیار ضروری میباشد. عدم شناخت زنجیره تامین منجر خواهد شد به عملیاتی نشدن فرایندهای تعریف شده در مدیریت کالا و یا زمانبر شدن آنها و هزینه دار شدن آنها به عنوان مثال در یک پروژه که در منطقه خاص و دور از تاسیسات زیر بنایی اجرا خواهد شد شناخت منطقه از لحاظ میزان براوری مایحتاج ممکن است بسیار هزینه بر بوده و حتی بر روی امکان سنجی و میزان ریالی قرارداد تاثیر گذار باشد عدم شناخت زنجیره تامین ممکن است ما را به تامین منابع پروژه از مناطق همجوار با هزینه های پیش بینی نشده و حتی عدم تایید مشاور و یا کارفرما روبرو سازد.