فضای دکوراسیون مغازه

طراحي و دکوراسيون داخلي مغازه ديگر يک دستاورد بزرگ بشري است ، که عنصري از زندگي و نياز مردم شده است ،
در نتيجه تغييرات سري و هم چنين تخصصي و چند منظوره شدن فرآورده هاي طراحي محيط ، امروزه مهمترين وظيفه ي طراح درطراحي يک فضاي دکور مغازه ، تنها ايجاد يک فضاي زيبا و دل انگيز نيست ، بلکه مديريت آن فضا با توجه به کارکرد ، امکانات ، اهداف و منابع آن سازمان مي باشد که در پايان فرآيندي است براي ايجاد انگيزه خريد و در ضمن پيشبرد اهداف سازماني آن شرکت.
با توجه به ارزش بالاي فضاي تجاري در ايران، مديريت و استفاده بهينه از آن مهمترين وظيفه يک طراح براي رسيدن به بهترين دکوراسيون فروشگاه مي باشد به گونه اي که ضمن احساس شادابي و آزادي در گردش و حرکت ، خط ديد و مسير حرکتي محدود و محو نگردد و اجناس فروشگاه به بهترين نحو بتوانند خود را ارائه کنند.
منبع: پاياتک 

خدمات شیشه و آینه