سایز مناسب دوچرخه برای کودکان ۲ تا ۵ سال

دوچرخه مناسب براي کودک شما در اين سن، داراي چرخ‌هايي به قطر ?? اينچ است که به کودک کمک مي‌کند تا در نهايت ايمني و با تفريح و سرگرمي ، چگونگي راندن دوچرخه را فرا بگيرد. طراحي اين دوچرخه مثل  دوچرخه کوهستان  و به گونه‌اي است که براي آن طبق قامه در نظر گرفته نشده است و کودک به کمک پاهاي خود مي‌تواند دوچرخه را به جلو هدايت کند يا آن را از حرکت باز دارد. بنابراين کودک از اساس و پايه و در امنيت کامل با مباحثي همچون تعادل، هماهنگي و کنترل فرمان آشنا مي‌شود. استفاده از اين دوچرخه اين امکان را براي کودک فراهم مي‌کند تا در سنين بالاتر، براي حفظ تعادل خود بر روي دوچرخه نيازي به چرخ‌هاي کمکي نداشته باشد.
همچنين طراحي خاص اين دوچرخه، مانع سردرگمي کودک براي استفاده از رکاب شده و اجازه مي‌دهد تا سرعت دوچرخه توسط خود کودک تعيين شود، بنابراين اظطراب کودک از به زمين افتادن به حداقل مي‌رسد.
نکات ايمني دوچرخه
•    ?- در اين نوع از دوچرخه‌ها به دليل حذف پدال، طبق قامه و همچنين زنجير کودک مي‌تواند با نيروي پاي خود اقدام به حرکت دوچرخه کرده و سرعت خود را تنظيم کند. در واقع براي حرکت دوچرخه لزوما نيازي به برداشتن پاها از زمين وجود نداشته و همين امر کمک مي‌کند تا فرزند شما بتواند ايمني بيشتري را تجربه کند.

خدمات شیشه و آینه