تمیزکردن قاشق و چنگال

تميزکردن قاشق و چنگال هاي نقره، استيل و مسي، در روزهاي پاياني سال يکي از مراحل خانه تکاني است.
استفاده از موادطبيعي و غيرشيميايي علاوه بر تميزکردن و براق کردن قاشق ها و چنگال ها به ظروف آسيب نرسانده و عوارضي ندارد. استفاده از ورقه هاي نازک آلومينوم به همراه آب جوش، نمک و جوش شيرين يکي از مؤثرترين روش هاي تميزکردن اين ظروف است.
در يک ظرف، دو قاشق غذاخوري جوش شيرين را با نمک و آب جوش مخلوط کنيد.
داخل ظرفشويي را با استفاده از ورقه هاي آلومينيومي پوشانده و قاشق ها و چنگال ها را در سينک ريخته و ترکيب جوش شيرين، نمک و آب را روي آن ريخته و به مدت سه دقيقه صبر کنيد.
اين کار براي از بين بردن لک درسرويس قاشق و چنگال هاي نقره بسيار مناسب است. در صورت دسترسي نداشتن به فويل آلومينيومي مي توان از يک مسواک نرم براي زدودن لک ها استفاده کرد.

روزنامه ايران 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ