تزریق آنتی اسکالانت و جلوگیری از پدیده رسوب

افزایش حجم و ضخامت رسوبات باگذشت زمان باعث کاهش جریان آب می شود . برای کاهش موادی که روی ممبران ها می نشیند از آنتی اسکالانت های اسمز معکوس استفاده می شود. آنتی اسکالانت به آلاینده ای موجود در آب می پیونددو از اتصال و چسبندگی آنها به به سطح ممبران جلو گیری می نماید، آنتی اسکالانت آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده وهمراه پساپ از سیستم خارج می نماید.

معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب:
افزایش تعداد شسشتوی ممبران
کاهش طول عمر ممبران
تعویض زود هنگام
کاهش ظرفیت تولید

آشنایی با اصطلاحات سیستم اسمز معکوس

ممبران (غشا نیمه تراوا) :ممبران یا غشا نیمه نفوذ پذیر از چندلایه نازک شبیه ورقه های فیلم فشرده که به دور یک لوله پلاستیکی پچیده شده اند تشکیل شده است. معمولا جنس غشا از استات سلو لوز یا پلی امید است. در سیستم های اسمز معکوس فشار با ضخامت و قطر سوراخ های غشا ارتبا ط مستقیم دارد و به همین دلیل یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های دستگاه می باشد.
جریان اسمزی آب: زمانی که دو محلول آب خالص و آب ناخالص که دارای غلضت های متفاوت می باشند را توسط یک غشا نیمه تراوا ازهم جدا نماییم ،آب به صورت طبیعی از غلظت بالاتر به غلضت پایین تر جریان می یابد ،از غشا عبور نموده و وارد آب ناخالص می شود و این جریان تا زمانی که غلظت هر دو برابر شود ادامه می یابد ،به این جریان طبیعی جریان اسمزی می گویند.
فشار اسمزی: در جریان اسمزی آب ارگ سیستم به تعادل برسد سطح آب ناخالص از سطح آب خالص بالاتر می رود که این اختلاف سطح فشار اسمزی نام دارد.
اسمز معکوس (reverse osmosis) : فرایندی فیزیکی که درآن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب استفاده می شود .فشاری که اعمال می شود بیشتر از فشار اسمزی است.
دستگاه اسمزی معکوس : در دستگاه اسمز معکوس از یک غشا نیمه تراوا (ممبران) که سوراخ های آن تنها ترکیبات آب خالص را عبور می دهد استفاده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشا نیستند در یک طرف غشا آب خالص وجود دارد که به سمت خروجی آب تصفیه شده می رود و طرف دیگر شامل آب ناخالص غلیظ است که به سمت مجراب فاضلاب هدایت می شود.