ترک بعضی از رفتارها، پیش از مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کشور جديد با ويژگي ها و شرايط کاملا متفاوت با فرهنگ وطني، در کنار همه جذابيت هايش، مسائل خاص خود را به همراه دارد که بي توجهي به آن ها يا دردسرساز مي شوند يا در نهايت فرد را منزوي و دل زده از محيط جديد مي کنند.

خوب است موارد مثبت و تعريف شده فرهنگ جديد را با جان و دل پذيرفت و همگام با يک جامعه چندفرهنگي دموکرات با آن همراه شد والا به قول حضرت حافظ "عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري".
از سويي ديگر، آن چه باب ميل نيست اما فرهنگ مسلم و پذيرفته شده حاکم بر جامعه جديد است را نيز بايد با ديد احترام نگريست؛ هر چند با آن همراه نشد.
البته اين به اين معنا نيست که ساکنان کانادا همه با فرهنگ و نجيب و قانون مند هستند؛ اما چه اشکالي دارد حالا که زندگي در کشوري جديد را انتخاب کرده ايم، خودمان به اصلاح خرده فرهنگ هاي ناپسند حاکم بر نهادمان بپردازيم؟
اين مقاله به شيوه اي کاملا دوستانه و صميمي به نگارش در آمده است تا خدايي نکرده حمل بر بي ادبي نشده باشد.
• نژادپرستي
عزيزان هموطن نژاد و قوميت پرست که مدام مي خواهند از وجود چيني، هندي، پاکستاني يا عرب و حتي هموطن ايراني، به جان خودشان و ديگران غر بزنند و بلاي جان شنوندگان شوند، بهتر است  مهاجرت به کانادا نکنند. خوششان بيايد يا نه همه جاي کانادا پر است از چشم بادامي، هندي و ... و البته ايراني. در واقع کانادا جهاني است در قطع کوچک، بنابراين اگر با حضور ديگر اقوام و ملت ها حال نمي کنيد، در همان وطن بمانيد.

در ضمن اين دسته از مهاجران عزيز بدانند که آن ها در اين کشور همان قدر مهاجر هستند و همان قدر سهم و احترام دارند که ديگران دارند. نگاه از بالا و تحقيرآميز برخي ايراني ها به مهاجران بعضي کشورها و حس برتري جويي و احساس عالي هميشگي نسبت به خودمان، در کانادا ديگر کارايي ندارد. اينجا نه کسي شخص شما را مي شناسد که جلويتان چاکرم نوکرم کند و نه آويختن شمايل فرهنگ ???? ساله به گردن و باد غرور به غبغب انداختن، ارج و قرب و احترام مي آورد.
در ضمن به خصوص در مورد اين نژاد چشم بادامي ها بايد عرض کنم که وقتي اجداد بنده و جنابعالي هنوز نمي دانستند خارج کجاست، اجداد آنها در بدترين شرايط کاري مشغول ساختن ريل راه آهن سراسري کانادا بوده اند. بنابراين دوستان فکر نکنند هر چشم بادامي که مي بينند همين ديروز از هواپيما پياده شده و خداي نکرده جاي آن ها را تنگ کرده است. در ضمن حواسشان باشد که رفتارهاي نژادپرستانه حتي يک حرف نا به جا ممکن است برايشان گران تمام شود.
• زل زدن به مردم
يکي از عادات ناپسند ما ايراني ها چه به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه (مثلا وقتي در بحر مکاشفت مستغرق مي شويم) زل زدن به مردم تا جايي است که طرف شک مي کند که حتما يک چيزيش هست. بهتر نيست به جاي زل زدن به مردم، خودمان را به انجام يک کار مفيد مشغول کنيم، مثلا کتاب بخوانيم يا از طبيعت لذت ببريم؟!!
• دست زدن به بچه ها
يکي ديگر از لذت هاي ناپسند ما ايراني ها به خصوص از نوع بچه دوستمان اين است که بچه خودمان يا مردم را به حد خفگي مي چلانيم يا چپ و راست مي کنيم، لپشان را با شدت و حدت هر چه تمام تر مي کشيم تا حتما صدايش درآيد يا حتي مورد بوده بچه را از فرط علاقه گاز گرفته ايم. در کانادا حتي يک دست زدن ساده به سر و صورت بچه بامزه و خوشگل مردم مي تواند با واکنش يا حداقل نگاه معنادار بچه يا والدينش همراه باشد چه برسد به گوگولي مگولي کردن آنها. به برخي دوستان بايد يادآوري کرد که بچه، آدم است در قطع کوچک، نه عروسک و اسباب بازي که!!
• شوخي هاي بدني
يکي از تفريحات سالم ما که بر خلاف نظر اعمال کنندگانش اصلا هم جالب و با مزه و نشان از صميميت نيست شوخي هاي بدني است. سيلي زدن يا با مشت به کمر و پهلوي کسي کوبيدن حتي اگر طرف مقابلتان ايراني هم باشد و اين سبک رفتار را بشناسد، در انظار صورت خوشي ندارد.
• رفتار با حيوانات خانگي
صاحبان حيوانات خانگي روي حيواناتشان همان قدر تعصب دارند که روي بچه هايشان و در واقع آن ها را جزئي از خانواده به حساب مي آورند. فرياد کشيدن بر سر سگي که به طرفمان مي آيد و چخه کردن آن ها به شدت صاحبانشان را ناراحت مي کند؛ در بدترين حالت و يا در صورت ترس بهتر است فقط خود را از حيوان دور کرد.

برگرفته از ونكوورنامه