تراز موجودي كالا در انبار

در تنظيم برگه انبار انتهاي دوره، يك گزينه براي رفع اين مشكل لحاظ كرده‌ايم: " مانده حسابهاي موجود كالاهاي ميانگين صفر شوند". اين گزينه به صورت پيش فرض در حالت "علامت‌گذاري شده" قرار دارد. نحوه عمل چنين است كه براي كالاهايي كه ميانگين بهاي آنها در همه انبارها محاسبه شده باشند سطرهايي به سند انبار مابه‌ازاي برگه انبار انتهاي دوره اضافه مي‌كنند تا مانده اين حسابها صفر شوند. قفسه انبار
در صورتي كه اين گزينه به نحو مطلوب عمل نمي‌كند بفرماييد تا بيشتر بررسي كنيم.
اما قاعدتا اگر در يك انبار "هيچ" موجودي براي هيچ كالايي نداشته باشيد ممكن است تنظيم برگه انتهاي دوره اصلا انجام نشود تا برسد به مراقبت از كالاهايي كه مورد بحث‌اند. همكاران خوب من لطفا اين وضعيت را هم بررسي فرمايند - وقتي كه براي كل يك انبار برگه (سند) انتهاي دوره تنظيم نشود چه خواهد شد؟ البته اگر اين وضعيت وجود داشته باشد ديگر در سال جديد سندي يا برگه‌اي براي فراخواني موجودي كالا نخواهيم داشت! به هر حال بررسي مورد با يك مثال مي‌تواند كمك قابل ملاحظه‌اي به ما براي تشخيص مشكل باشد.
به عنوان يك اصل كلي، اگر حساب‌ها و تفصيلي‌هاي موجودي كالاها به تفكيك انبار در حسابداري تعريف شده باشند "حتما" بايد ميانگين هم به تفكيك انبار محاسبه شود و اگر كالا در انبارهاي مختلف بهاي واحدي دارد (يعني ارزش موجودي كالا در يك انبار متاثر از عمليات كالا در ساير انبارها باشد) قاعدتا بايد در حسابداري هم از يك حساب و تفصيلي براي كالا در انبارهاي مختلف استفاده شود