بررسی روش های تصفیه آب های خانگی

دستگاه تصفیه آب های خانگی برای حذف یا کاهش آلودگی های آب آشامیدنی کاربرد دارد. که پارامترهای روش های تصفیه مختلفی در تصفیه آب خانگی موجود می باشد.
1. سختی آب
2. کلر و ترکیبات بیماری زا
3. فلزات سنگین
4. آلودگی های میکروبی
1. سختی آب : در تصفیه آب مهترین عامل سختی آب است .املاح موجود در آب باعث سختی آب می باشد. که البته تا حد مجازی املاح در آب موجود می باشد بیشتر از حد استاندارد به آن سختی آب گویند. تماس آب با ترکیبات آهکی که در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده اصولاً آب های زیرزمینی از سختی زیادتری برخوردار می باشند. اگر هرچه میزان سختی آب بیشتر باشد شستشو با آب سخت صابون بیشتری باید مصرف کرد. در آب املاح کلسیم ومنیزیم که به این ترکیب کربنات کلسیم اطلاق می گردد.

آب های سبک 60- 0 میلی گرم در یک لیتر کربنات کلسیم دارد
آب با سختی متوسط 120- 60 میلی گرم در یک لیتر کربنات کلسیم دارد
آب سخت 180- 120 میلی گرم در یک لیتر کربنات کلسیم دارد
آب خیلی سخت بیش از 180 میلی گرم در یک لیتر کربنات کلسیم دارد
آب های سخت با درجه حرارت بالا در جداره کتری و دیگ رسوب می کند . البته آب های سخت یک فواید دیگری هم دارند آن که وجود کلسیم و منیزسم در آب از بروز ناگهانی مرگ های که ناشی از امراض قلبی و عروقی می باشد ، می کاهد.
در حال حاضر هیچ گونه رابطه ای میان امراض سنگ کلیه و آب سخت نمی باشد. علاوه بر این وجود کلسیو منیزیم از رسوب املاح خطرانکی چون فلزات سنگسن سرب،کادمیوم، روی و مس در رسوب آنها به استخوان جلوگیری می کند.
بررسی کردند در مناطقی که از آب نرم استفاده می کننند امراضی چون فشارخون، کلسترول بد در خون مشاهده شده است.
2. کلر : برای میکروب زدای در تصفیه خانه س شهری استفاده می شود. کلر برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی استفاده می گردد. در سال های اخیر تحقیقات نشان داده است که کلر با ترکیبات آب واکنش دادهه و ترکیبات مضرتری را ایجاد می کند که برای انسان بسار خطرناک می باشد.