با طبقه بندی کمد دیواری نگران کمبود جای لباس ها نباشید

کمبود کمد ديواري، معضل بزرگ اکثر فضاهاي کوچک است. اما اين معضل را به سادگي مي توانيد با قفسه بندي کمد هاي ديواري حل کنيد پيش از هر نکته بايد از نظم دهي کمدتان شروع کنيد. هر قدر هم که فضاي بزرگ و دلبازي داشته باشيد وقتي فضاي شما نظم نداشته باشد بازهم دچار کمبود جا براي لوازم و وسايل خود مي شويد. براي نظم از لباس هاي بلااستفاده خود شروع کنيد آن ها را بسته بندي کنيد و به خيريه ها ببخشيد. در گام بعدي بايد لباس هاي خود را براساس فصل دسته بندي کنيد، لباس هاي زمستاني معمولا فضاي زيادي را اشغال مي کنند پس در پايان هر فصل آن ها را جدا کرده و در انبار قرار دهيد، حالا به سادگي مي توانيد به طبقه بندي فضاي خود بپردازيد.
براي طبقه بندي فضاي کمد خود ابتدا البسه خود را دسته بندي کنيد با اين کار به راحتي مي توانيد تشخيص دهيد براي کدام نوع از لباس ها فضاي بيشتر و کدام دسته فضاي کمتري نياز هست. به طور مثال خانم ها معمولا کفش هاي متعددي دارند پس فضاي بيشتري را به جاکفشي ها اختصاص دهيد.
در طبقه بندي کمد ها براي اتاق کودک به سادگي مي توانيد از از باکس ها و سبدها براي جاي دادن لباس هاي خانگي و يا لباس هاي ورزشي و کوچک آن ها استفاده کنيد، حتي مي توانيد با استفاده از سبد هاي رنگي البسه ي او را جدا کنيد و از او بخواهيد که وظيفه ي مرتب کردن کمدش را به عهده بگيرد. وقتي در حال طراحي طبقه هاي کمدتان هستيد همه چيز را در نظر بگيريد، ايجاد طبقه اي براي چمدان ها، ساک ها به خوبي مي تواند فضاي شما را سر و سامان دهد و به سادگي از فضاي داخلي چمدان ها براي جاي دادن البسه فصل گذشته استفاده کنيد. حتي مي توانيد رگال لباس هاي مجلسي و که غالبا ماکسي و بلند هستند را از لباس هاي معمولي جدا کنيد. با اين کار هميشه لباس هاي مرتب و منظم و بدون چروک خواهيد داشت. معمولا در خانه هاي کوچکي که داراي قناسي اند کمدهاي ديواري را در بخش قناسي طراحي مي شوند تا ظاهر فضاي داخلي به حالت معمول تبديل شود. اما اين طراحي ها گاها باعث مي شود که فضاي کمد ديواري شما کوچک شود و کاري خود را از دهد. اما با کمي خلاقيت مي توانيد به خوبي فضاي کمدتان را طبقه بندي کنيد و ظاهر منحصر به فردي به آن ببخشيد.

خدمات شیشه و آینه