انواع نمایشگاه


● انواع نمایشگاه
همانگونه که ذکر گردید،نمایشگاه ،تنها یکی از روشهای برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه است.اصولا نمایشگاه بازرگانی نیز انواع مختلفی دارد و هریک از آنها برای دستیابی به هدف خاصی مناسب می باشد،بنابراین هر شرکتی در چارچوب اهدافی که برای خود مشخص نموده است به انتخاب آن نوع نمایشگاهی اقدام می نماید که دستیابی به هدف شرکت را میسر می سازد.در مجامع اقتصادی نمایشــگاه را غالبـــا مترادف با سه واژه"FAIR" ،"EXHIBITION"یا "SHOW" می دانند که هیچ گونه اختلاف تکنیکی با یکدیگر ندارند،چنانچه در یک نمایشگاه،کشورهای مختلفی در کنارهم به ارائه کالاها وخدمات خود بپردازند،صفت بین المللی در کنار واژه نمایشگاه کاربرد خواهد داشت،نمایشگاه را معمولا بصورت ذیل طبقه بندی می نمایند:

۱) نمایشگاه های عمومی:
به نمایشگاهی اطلاق می گردد که عرضه کننده همه نوع کالاهای صنعتی ویا مصرفی بوده وعموم مردم بتوانند بازدید کنندگان آنرا تشکیل دهند.افراد یا شرکتهای شرکت کننده ویا بازدید کننده می توانند مردم یک شهر،استان ،کشور بوده ویا از ملل مختلف باشند.

۲) نمایشگاه های تخصصی بازرگانی :
نوعی از نمایشگاه است که ملاک نام گذاری آن نوع صنعت ارائه شده می باشد،که عمدتا برای بازرگانان ترتیب داده می شود،اگرچه بازدید کنندگان عادی نیز اجازه حضور دارند،درجه تخصصی بودن این نمایشگاه ها در ممالک مختلف ،متفاوت می باشد وگاهی اوقات برای جلب مخاطبان اقدام به نمایش کالاها وصنایع مختلف که سنخیتی با یکدیگر ندارند می نمایند.

۳) نمایشگاه های کالاهای مصرفی:
در این نمایشگاه ها ،صرف نظر از نوع صنعت،انواع کالاهای مصرفی به بازدید کنندگان عرضه می شود شرکتهایی که در نمایشگاههای تخصصی،کالای خود را در اختیار سوپرمارکتها وفروشگاههای زنجیره ای قرارداده اند از برگزاری اینگونه نمایشگاهها نفع بسیاری خواهند برد،زیرا تبلیغات انجام شده در نمایشگاهها سیل خریداران را به سوی کالاهای آنان روانه خواهد ساخت.

● منابع اطلاعاتی نمایشگاه
بدون تردید صاحبان صنایع و تجاری که قصد شرکت در نمایشگاهی را دارند در برنامه ریزی های خود قبل از شرکت در نمایشگاه نیازمند ارزیابی آن می باشند که آیا شرکت در چنین نمایشگاهی عوایدی را حاصل وی خواهد کرد یا خیر؟ بنابراین ضروری است منابعی برای قضاوت در اختیار داشته باشد.دراین گزارش تلاش خواهیم نمود به معرفی برخی از این منابع بپردازیم.
۱) کاتالوگ:
برگزارکنندگان نمایشگاهها،اغلب با برگزاری نمایشگاه کاتالوگی چاپ ومنتشر می کنند که در بردارنده اطلاعات اساسی در مورد مساحت نمایشگاه،نوع کالاهای عرضه شده و موسسات شرکت کننده در آن است.
در کاتالوگ معمولا اطلاعات زیر مندرج می باشد:
- چه موسسات و شرکتهایی در نمایشگاه شرکت خواهند داشت.
- چه کالاهایی مورد نمایش وعرضه واقع خواهند شد.
- هر شرکت یا موسسه چه فضایی را در اختیار خواهد داشت.
۲) مطبوعات یا نشریات بازرگانی:
همزمان با برپایی نمایشگاه،اخبار آن در روزنامه های اقتصادی یا نشریات تخصصی منتشر می شود این نشریات می توانند به موسسات یا شرکتها در شناخت مزایا یا معایب نمایشگاه ودرجه اهمیت آن کمک نماید.
۳) افراد مطلع:
بازرگانان، صاحبان صنایع ، متصدیان خرید فروشگاههای بزرگ، اتحادیه های بازرگانی وسایر افرادی که با تجارت سروکاردارند، منابع مطلع ومناسبی برای قضاوت یا ارزشیابی یک نمایشگاه بازرگانی در کشور خود محسوب می شوند.
۴) نظر سنجی از شرکت کنندگان با سابقه:
یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات درباره یک نمایشگاه، نظر خواهی از سازمانهای دولتی یا موسسات بازرگانی صنعتی است، که در سالهای گذشته در نمایشگاه مورد نظر شرکت نموده اند ونام آنها در کاتالوگ نمایشگاه به ثبت رسیده است.
۵) بازدید از نمایشگاه:
موسسه یا شرکتی که قصد حضور در نمایشگاه را دارد می تواند در طول سال اول- بدون شرکت در نمایشگاه- از آن بازدید بعمل آورده وبه مسائلی چون وسعت یک غرفه، مناسبترین غرفه برای عرضه کالا، تزیینات مناسب برای یک غرفه ویا اینکه نمایشگاه، فضای مناسبی برای داد وستد محسوب می شمد یا خیر؟ توجه نموده واز تجربه دیگران نیز استفاده نماید.

● شرکت کنندگان در نمایشگاه
شرکت کنندگان در یک نمایشگاه بخشی از یک استراتژی دراز مدت توسعه صادرات است که هدف آن سوق دادن کالاهایی است که از بیشترین شانس فروش در یک بازار خارجی برخوردار هستند.هنگامی که یک سازمان درصدد برمی آید که گروهی از واحدهای تولیدی صادرکننده را شناسایی نموده وامکان مشارکت آنها را در یک نمایشگاه تجاری فراهم کند،حداقل باید از دو سال قبل مقدمات لازم را فراهم آورد.برنامه ریزی قبلی این امکان را می دهد که محل مناسبی را برای عرضه کالاهای مورد نمایش انتخاب نماید،هنگامی که محل نمایشگاه انتخاب گردید،برگزار کننده برای شناسایی موسسات علاقه مند اقدام به انتشار اطلاعیه ای در یکی از روزنامه های پر تیراژ نموده وشرکتهای معتبر ار دعوت به شرکت می نماید،البته به منظور سهولت در انجام این کار میتوان از کاتالوگها یا اطلاعات نمایشگاههای مشابه استفاده نمود وطی نامه ای از شرکتهای مورد نظر جهت شرکت در نمایشگاه دعوت بعمل آورد.

● اطلاع رسانی از برگزاری نمایشگاه
تجار وصنعتگران بعنوان صف مقدم شرکت کنندگان نمایشگاهها،باید از برنامه های نمایشگاههای داخلی وخارجی مرتبط آگاه بوده واز نتایج آن کاملا مطلع شوند.سازمانهای متولی برگزاری نمایشگاه در هر کشور یا منطقه ای می بایست فهرست تمامی نمایشگاههای داخلی وخارجی ار از طریق پست یا پست الکترونیکی به اطلاع بازرگانان، صاحبان صنایع،اتحادیه ها واتاقهای بازرگانی ارسال نماید.همچنین درج آگهی های اختصاصی، اطلاع رسانی در جلسات مشترک بازرگانی می تواند از دیگر ابزار اطلاع رسانی درخصوص برگزاری نمایشگاهها باشد.

● ابزارهای تشویقی شرکت کنندگان
در اغلب کشورها برای تشویق صاحبان صنایع به شرکت در نمایشگاهها وکه به اهداف صادراتی آنها نوعی یارانه به آنان اعطا می شود.این یارانه ها دارای اشکال مختلفی می باشند،البته برخی از این یارانه ها ارتباطی مستقیم با برگزاری نمایشگاه نخواهند داشت ولی ابزارهای مهم تشویق صنعتگران وشرکت کنندگان محسوب می شود،از جمله احتساب هزینه های نمایشگاهی بعنوان هزینه های مالیاتی،بیمه،فعالیتهای بازاریابی مقدماتی،کمک مالی به فعالیتهای بازاریابی وپرداخت بخشی از هزینه های اجاره غرفه ها،مخارج سفر،حمل بار،کرایه هتل،بازاریابان اعزامی،مترجم وهزینه های تبلیغاتی می تواند از ابزار تشویقی برای شرکت در نمایشگاهها محسوب گردد.
با ذکر مطالب فوق شاید این مطلب در ذهن خوانندگان متصور شود که در چنین صورتی هر شخص ویا شرکتی بخود اجازه خواهد داد تا با استفاده از هزینه دولتی در نمایشگاههای مختلف شرکت نماید،پاسخی که وجود دارد اینست که در هنگام انتخاب شرکت ها یا موسسات متقاضی ترتیبات زیر می بایست اتخاذ گردد:
▪ شرکتهایی انتخاب شود که کالاهای آنها قدرت رقابت صادراتی را داشته واز کیفیت مناسبی برخوردار باشند.
▪ شرکتهایی که از نظر مدیریتی وبازاریابی تخصصی ضعیف بوده وامکان صادرات کالایشان وجود ندارد به نمایشگاههای خارجی را نیابند.
▪ شرکتهایی که مدیران آنهاعلاقمند به مسافرت رایگان هستند و بدون در نظر گرفتن اهداف شرکت بدنبال پرستیژ خودشان هستند،پذیرفته نشوند.
▪ شرکتهایی که محصولاتشان با سایرکالاها ویا اهداف برگزاری همخوانی ندارد،کنار گذاشته شود.
به هر حال انتخاب شرکتهایی که برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی نموده اند،کاری دشوار است زیرا شرکتهایی که بدلایل مختلف محروم می شوند،با تصمیمات برگزار کننده وسازمان دهنده به طرق مختلف به مخالفت بر می خیزند، بنابراین ضوابط انتخاب شرکتها باید کاملا مشخص وعینی باشد وصاحبان صنایع، بازرگانان وکلیه کسانی که متقاضی حضور در نمایشگاه هستند، ضمن اطلاع خود را با آن هماهنگ نمایند.بعنوان آخرین گام وکلام در برگزاری یک نمایشگاه آن است که اتتخاب افراد فعال برای نمایشگاهها واداره آنها، تا حدود زیادی به توانایی وحسن مدیریت سرپرست نمایشگاه ومدیران اجرایی شرکتهای صادراتی وشناخت آنها از قابلیت های افراد زیردست خود بستگی دارد.