اعتراض ناحق پاتولوژيست ها بخاطر گرفتن انحصار از آنهاست

اعتراض ناحق پاتولوژيست ها بخاطر گرفتن انحصار از آنهاست. اين جمله را چند تن از دانشجويان و فارغ التحصيلان دكتري تخصصي رشته هاي علوم آزمايشگاهي به خبرنگار سايت علوم پزشكي اعلام كردند. آنها با درخواست از تصميم گيرندگان از وزارت بهداشت گفتند تا با ديد واقع بينانه و غيراحساسي در حل اين مسئله توجه كنند. ایشان اظهار کردند: تا كنون انحصار تاسيس و حق فني هر آزمايشگاه بدون هيچ دليل منطقي در انحصار فارغ التحصيلان رشته پاتولوژي بوده است در حالیکه به فارغ التحصیلان دکتری تخصصی مانند بيوشيمي باليني، انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، ايمونولوژي، هماتولوژي ویروس شناسی و... به دليل لابي گري و ارتباطات داخلي در وزارت بهداشت دولت هاي سابق، حق كار در بستر كاري خودشان داده نمی شد!

حال كه در دولت تدبير و اميد وزير بهداشت و همكاران ايشان كه با نگاه عادلانه و به دور از تعصب، تصميم به برگرداندن حق فارغ التحصيلان رشته هاي علوم آزمايشگاهي گرفته اند برخي از دانشجويان رشته پاتولوژي در اقدامي اعتراضي خواستار تغيير عنوان رشته شان شده اند. اين در حاليست كه هدف اصلي اين رشته تشخيص آسيب ها در بافت بيماران است. انجام يك تست ايمونولوژي كه مربوط به يك ايمونولوژيست است و يا سنجش ميزان قند و چربي كه مربوط به يك متخصص رشته بيوشيمي باليني است و يا تشخيص يك ميكروب در خون، ادرار و يا بافت بيمار كه مربوط به يك متخصص ميكروب شناسي است قرار نيست همگي مربوط به رشته اي با عنوان پاتولوژي باشد و اگر تا بحال هم بوده است نشان از بي عدالتي و به خطر انداختن سلامت مردم فقط بخاطر اصرار بر داشتن حق فني تاسيس يك آزمايشگاه در انحصار عده اي خاص است.

در نامه اي كه مدير كل آزمايشگاه مرجع سلامت آن را امضا كرده است به صراحت به مرتبط بودن تخصص فارغ التحصيلان پاتولوژي در تاسيس "آزمايشگاه آسيب شناسي باليني يا تشريحي" اشاره شده است. اين در حاليست كه تا قبل از اين انجام هر گونه تست آزمايشگاهي مربوط به بيوشيمي، ايمني شناسي،‌ميكروب شناسي و ... به رشته پاتولوژي مربوط مي شد! و فارغ التحصيلان دكتري تخصصي بيوشيمي، ايمني شناسي،‌ميكروب شناسي و ... هيچ نقشي نداشتند!!