اصول ايمني در انبارها

رعايت اصول ايمني در انبارهاي امدادي يكي ازوظايف انبارداران و تمامي دست‌اندركاران انبارهاي امدادي مي‌باشد. با عنايت به اينكه انبارهاي امدادي محل ذخيره مواد و اقلام و تجهيزات امدادي بوده و در زمان حادثه و سوانح بايد آمادگي لازم را در هماهنگي و پاسخگويي به حادثه همانند تمامي اجزاء و زيرسيستم‌هاي مديريت بحران را داشته باشد. لذا در راستاي نگهداري و ايمني انبار، مديريت بحران هزينه‌هاي بسيار سنگين را متقبل شده است. قفسه انبار
اما علي‌رغم تمامي تلاش و كوشش و هزينه‌هايي كه جهت ايمني در انبارهاي امدادي صرف مي‌شود هر ساله مقداري از اقلام و كالاهاي امدادي به علت عواملي همچون آتش‌سوزي- انفجار- سرقت- از بين مي‌رود. به همين جهت ايجاد فضاي مناسب و بي‌خطر جهت نگهداري كالا و اقلام امدادي توجه به موارد ذيل ضروري است (عوامل دخيل در ايمني انبارها) :
-محل احداث و چگونگي طراحي انبارها
- راههاي دستيابي و دسترسي به انبارها
- تجهيزات و وسايل مورد نياز در انبارها
- چگونگي استفاده از امكانات و تأسيسات آب و برق، گاز در انبارها
- چگونگي چيدمان و بارچيني و نگهداري مواد در انبارها
- چگونگي شرايط و خصوصيات و انجام كار كاركنان شاغل در انبارها