استفاده از آنتی اسکالانت

به دلیل وجود نمک های محلول در آب ورودی به سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و آب شیرین کن و ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس و اصطلاحا پدیده scaling به وجود می آید. از جمله موادی که روی غشای پلی آمید (ممبرین) رسوب می کنند، می توان به کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄) ، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) اشاره کرد.
رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند ولیکن مشکل ساز می باشند. جهت جلوگیری این نمک های محلول بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO آنتی اسکالانت Antiscalant تزریق می شود . معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب باعث کاهش ظرفیت تولید ،بالا رفتن میزان نمک های محلول در آب تولید TDS خروجی تولید، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از بالا رفتن میزان آمپر ، تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی و در نهایت کاهش طول عمر در ممبران ها و تعویض زود هنگام آن می گردد .

فیلترممبران : فیلتری است که به روش اسمز معکوس عمل می کند و دارای منافذی به اندازه 1 میکرون است . ممبران دارای یک ورودی و دوخروجی می باشد .آب ورودی پس ازعبوراز پیش تصفیه با فشار به فیلتر ممبران وارد شده و درخروجی آب تصفیه شده خواهیم داشت درضمن املاح باقیمانده درپشت دیوارغشاء به صورت آب تغلیظ شده به مسیر پساب هدایت می شود که دراین عمل املاح مزاحم و آلودگی ها کاملا حذف می شود ، به این ترتیب آب تصفیه شده کاملا بهداشتی و آشامیدنی خواهیم داشت .تصفیه آب به روش اسمز معکوس صرفآ با استفاده از یک غشاء نیمه تراوا بدون اضافه کردن مواد شیمیایی صورت می گیرد .پدیده اسمز زمانی رخ می‌دهد که آب خالص موجود در محلول نمکی رقیق، ازمیان ممبران به داخل محلول نمکی دیگری با غلظت بالاتر جریان پیدا کند. پدیده اسمزی در شکل شمای اسمز معکوس توضیح داده شده‌است. یک ممبران با غشاء نیمه تراوا بین دو قسمت قرار می‌گیرد. نیمه تراوا یعنی اینکه ممبران برای برخی ذرات تراواست و برای برخی دیگر خیر. فرض کنید که ممبران برای آب تراوا و برای نمک غیر تراوا باشد. بنابراین وقتی محلول نمک در یک طرف و آب خالص در طرف دیگر قرار می‌گیرد.
ممبران به آب اجازه می‌دهد که به سمت دیگر تراوش پیدا کند. اما نمک نمی‌تواند از ممبران عبور کند. به عنوان یک اصل طبیعی، این سیستم سعی دارد به حالت تعادل برسد. بنابراین غلظت‌های هردو طرف ممبران یکسان خواهند شد. تنها راه رسیدن به این تعادل، عبور آب ازمیان بخش مربوط به آب خالص است به سمتی که دارای نمک می‌باشد تا محلول نمکی رقیق گردد. شکل شمای اسمزمعکوس نشان می‌دهد که اسمز می‌تواند سبب افزایش ارتفاع محلول نمکی شود. این ارتفاع تا جایی زیاد می‌شود که فشارستون آب (محلول نمک) به اندازه‌ای افزایش یابد که نیروی ستون آب، جریان را متوقف سازد. نقطه تعادل در ارتفاع ستون آب، فشار آب بر روی ممبران است که فشار اسمزی نامیده می‌شود. اگر نیرویی بر روی ستون آب اعمال شود، جهت جریان آب عبوری از میان ممبران می‌تواند معکوس گردد. این اصل، همان اصل اسمز معکوس می‌باشد. توجه داشته باشید که جریان معکوس تولید شده تا زمانی که ممبران نمک را از خود عبور ندهد، همان آب خالصی است که از محلول نمکی جدا گردیده‌است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ