اجزای اصلی دیگ بخار

دیگ بخار از سری بویلرهای پرکاربرد می باشد که جهت تولید بخار مورد استفاده قرار می گیرد این محصول در صنعت از کابردهای زیادی دارا می باشد.
در قدیم دیگ های بخار از مخازن استوانه ای فلزی ساخته می شدند که به وسیله میخ پرچ به یکدیگر متصل می گردیدند ولیکن با پیشرفت تکنولوژی و امکان اتصال ورق های فلزی به روش جوشکاری ساخت این بویلر وارد مرحله جدیدی گردید.
اجزا اصلی یک دیگ بخار امروزی شامل موارد ذیل است:
- پوسته یا بدنه دیگ بخار
- کوره های اصلی و فرعی
- اتصالات و نازل های دیگ بخار
- تجهیزات و لوازم دیگ بخار 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ