اتصال سلولها با ابرچسب محقق ایرانی

جام نیوز: بیژن ذاکری با همراهی دکتر «مارک هوارث» از دپارتمان بیوشیمی دانشگاه آکسفورد با الهام از باکتری Streptococcus pyogenes دست به ساخت این چسب زده‌اند.
این باکتری پروتئینی موسوم به Fbab می‌سازد که یک پیوند شیمیایی را بین دو گروه از اسیدهای آمینه ایجاد می‌کند.

این محققان با الگوبرداری از شیوه استفاده این باکتری از پروتئین خود برای اتصال و هجوم به سلول‌های انسان، تصمیم به ساخت این چسب گرفتند.

ذاکری و هوارث ابتدا این پیوند را جدا کرده و سپس دوباره با اضافه کردن مولکولهایی در انتهای پروتئین به عنوان چسب آنها را به هم چسباندند.

 

محققان این دو قطعه پروتئین را «اسپای کچر» ‌و «اسپای‌تگ» نامیدند. ذاکری دریافت که این پروتئین به چیز دیگری نچسبیده و این پیوند مولکولی در دماهای مختلف پایدار باقی می‌ماند.

این پیوند حتی در برابر پاک‌کننده‌های شیمیایی نیز مقاوم است. مهمتر این که در این شیوه، مولکول‌ها بدون نیاز به شیوه‌های مورد استفاده در اتصال مولکولهای زیستی به هم متصل می‌شوند. معمولا برای این کار از کاتالیزورها یا نور فرابنفش استفاده می‌شود.

مشکل این شیوه آن است که در صورت نیاز برای اتصال مولکول‌ها در یک سلول زنده، این نور فرابنفش می‌تواند به بخش‌های دیگر آسیب وارد کند.

نتایج این پژوهش در مجله PNAS منتشر شده است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ