آموزش غرفه داری و موفقیت در نمایشگاه

همه ساله در ايران و جهان نمايشگاههاي بزرگ بازرگاني داخلي و بين المللي برگزار مي شوند. بسياري از شرکتها نيز در اين نمايشگاهها شرکت مي کنند.آن دسته از مؤسسات که با اهداف مشخص و برنامه ريزي شده درنمايشگاهها شرکت مي کنند تا حد زيادي موفق مي شوند.

اما مي توان با قاطعيت ادعا کرد که بسياري از شرکتهايي که در نمايشگاههاي بازرگاني حاضر مي شوند (به خصوص شرکتهاي ايراني ) از اهميت و نقش حضور مناسب کارکنان در غرفه ها غافل مي مانند. آيا به راستي در زماني که مي گويند «مشتري سلطان است » مي توان به موفقيت حضور شرکت در نمايشگاه اميدوار بود؟

براي درک اهميت نقش کارکنان غرفه ها در موفقيت حضور نمايشگاهي شرکتها به ويژه براي ...

صادرکنندگان کشور، به ذکر چند نکته مهم و مفيد در رابطه با کارکنان غرفه ها مي پردازيم .

هر غرفه بايد يک مدير يا سرپرست داشته باشد. به علاوه وجود يک مترجم، کارشناس فني فروش و يک کارگر که همگي از آراستگي ظاهري و رفتار مناسبي برخوردار باشند نيز در غرفه ضرورت دارد. البته هر يک از اين افراد بايد آموزشهاي لازم را در مورد فعاليتهاي نمايشگاهي ببينند و نسبت به اهداف شرکت در نمايشگاه نيز توجيه شده باشند. افراد مزبور علاوه بر داشتن حوصله کافي، انگيزه و تعهدي قوي، بايد در مجموع از اطلاعات عمومي، اجتماعي، فني و بازاريابي کافي برخوردار باشند. رعايت نکات زير توسط کارکنان غرفه ها، موفقيت مؤسسات شرکت کننده را افزايش مي دهد:

 

1) کارکنان در غرفه ها ننشينند: نشستن کارکنان در غرفه ها، اين احساس را در بازديد کنندگان به وجود مي آورد که کارکنان اهميتي به حضور آنها نمي دهند و يا اينکه دوست ندارند وقت خود را در اختيار آنها قرار دهند. بايد توجه داشت که بازديد کنندگان عموماً به دنبال نقاط ضعف شرکت شما هستند. (غرفه سازي)

2) کارکنان بايد از مطالعه در داخل غرفه ها اجتناب کنند. براي جلب توجه بازديد کنندگان فرصت بسيار کم است . بنابراين ، فرصتها نبايد به خاطر خواندن روزنامه يا مجله از دست بروند.

3) کارکنان بايد از سيگار کشيدن ، خوردن و آشاميدن ، جويدن آدامس در داخل غرفه اجتناب کنند، چرا که بازديد کنندگان علاقه مند و مؤثر را از پرسيدن منصرف مي کنند.

4) کارکنان بايد با تمام بازديدکنندگان رفتاري مؤدبانه داشته و حتي الامکان به پرسشهاي هر يک از بازديدکنندگان با حوصله پاسخ دهند.

5) کارکنان بايد از مکالمه تلفني در غرفه خودداري کنند چرا که ممکن است بازديد کنندگان را از دست بدهند.

6) کارکنان بايد به گونه اي در غرفه ها بايستند که مانع ديد بازديدکنندگان نگردند. معمولاً بهترين جا براي ايستادن گوشه هاي راست و چپ غرفه است .

7) مطالب نوشتاري تهيه شده جهت نمايشگاه (کاتولوگ ، بروشور،...) را نبايد در اختيار هر بازديدکننده اي قرار داد، زيرا که برخي از آنان بلافاصله يا بعد از چند قدم ،آن را دور مي ريزند و نظر به صرف هزينه براي تهيه بروشورها ارائه آن به هر بازديد کننده اي به صرفه نيست .

8) کارکنان غرفه ها بايد سعي کنند از صحبت کردن با يکديگر در غرفه ها تا حدامکان خودداري کنند. صحبت کردن در غرفه ها بيانگر بي توجهي به محيط اطراف خود و بازديد کنندگاني است که ممکن است خريداران مؤثري باشند.

9) کارکنان بايد براي کليه مراجعان به غرفه ها يک ميزان ارزش و اعتبار قائل گردند.

10) راهروهاي تنگ و استقبال گسترده بازديدکنندگان از بعضي غرفه ها، رفت و آمد جلو اين غرفه ها را تا اندازه اي مشکل مي سازد،بنابراين کارکنان غرفه هاي مختلف نبايد با صحبت با يکديگر در مقابل غرفه ها اين مشکل را دامن بزنند.

11) کارکنان بايد خوش برخورد باشند تا بدين وسيله بازديدکنندگان بيشتري را جلب غرفه خود کنند.

12) کارکنان بايد از نظر ظاهر کاملاً آراسته باشند، اين امر اگر چه مستقيماً در موفقيت شرکت نقشي ندارد اما به طور غيرمستقيم نقش بسيار مؤثري دارد، چرا که موجب ايجاد ذهنيتي مثبت در بازديدکنندگان نسبت به شرکت و پرسنل شاغل در آن مي شود.

13) کارکنان غرفه ها هنگام مذاکره با خريداران بالقوه بهتر است از نام آنها هنگام خطاب استفاده کنند، چرا که هر کسي دوست دارد نام خودش را بشنود.

 

همانطور که ذکر شد، کارکنان غرفه ها بايد نقش يک عنصر آگاهي دهنده به شرکت خود در رابطه با فعاليتهاي رقباي داخلي و خارجي را نيز ايفا کنند.بدين منظور بايد به گونه اي عمل کنند که اين نقش را به نحواحسن اعمال کرده باشند.

رعايت نکات زير موفقيت کارکنان غرفه ها را درمورد نقش مذکور افزايش مي دهد:

الف - کارکنان بايد ديد کلي نسبت به نمايشگاه داشته باشند. يعني بايد خود را يک بازديدکننده انگاشته و با قدم زدن در راهروهاي نمايشگاه پاسخ اينگونه پرسشها را بيابند:

آيا فضاي نمايشگاه ، فضايي مناسب است ؟

آيا شرکتهاي نمايش دهنده ، با انگيزه در نمايشگاه حاضر شده اند؟

آيا محصولات نمايش داده شده ، نو و جديدند؟

راهروهاي غرفه هاي مختلف ازنظر ازدحام جمعيت بازديدکننده چگونه اند؟

شرکتهاي ديگر و ازجمله رقبا، چگونه امر تبليغ و ترويج را در نمايشگاه انجام مي دهند؟ 

خدمات شیشه و آینه