آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 3

فري رايد Free Ride
هدف :
در اين رشته هدف بالا بردن مهارت دوچرخه سوار در عبور از موانع است.
Free Ride خود به دو رشته مجزا تقسيم مي شود :
فري رايد شهري Urban Free ride
فري رايد خشن Hard Core Free Ride
سبک کوهستان سواري:
Free Ride همان طور که از اسمش پيداست سبک آزاد دوچرخه کوهستان است . هيچ قائده و قانون خاصي ندارد حتي مسابقات رسمي هم ندارد . در Free Rideدوچرخه سوار هر کار ممکن و هر حرکت امکان پذير را انجام مي دهد و در هر جايي که فکرش را بکنيد دوچرخه سواري مي کند. اين رشته به دليل هيجان و جاذبه اش پر طرفدار ترين رشته کوهستان است و اکثر افرادي که به صورت غير حرفه اي اين ورزش را انجام مي دهند ( عضو تيم يا وابسته به شرکتي نيستند و در مسابقات هم شرکت نمي کنند در اين رشته فعاليت مي کنند. البته در سالهاي اخير شرکتهايي براي اهداف تبليغاتي اقدام به برگزاري مسابقات Free Ride نموده اند و در اين مسابقات هم هر فردي که ارز مهارت بالاتري برخوردار باشد و حرکات جالب تري انجام دهد از امتياز بيشتري برخوردار خواهد بود.
در فري رايد خشن Hard Core Free Ride فري رايد کاران در مسير هاي طبيعي کوهستان که گاها موانع مصنوعي هم به آنها اضافه شده رکاب مي زنند پرش هاي بسيار بلند – عبور از روي ديواره ها و…….. از ملزومات اين سبک است.
سبک North Shore
يک نوع خاص از فري رايد خشن هم وجود دارد به نام سبک ساحل شمالي North Shore .در اين سبک اصل روي موانع و مسير هاي مصنوعي است که عمدتا به الوار ساخته مي شوند . مسير هاي North Shore پر از سکو هاي پرش چوبي مسير ها و ديواره هاي چوبي و نيز تيغه هاي الوار است ( يک قطعه بلند و نازک الوار که در مسير قرار دارد و دوچرخه سوار بايد از روي ان عبور کند. اين سبک ابتدا در جنگل هاي غربي کانادا به وجود آمد . کوهستان سواران اين مناطق به دليل انبوهي درختان و سختي حرکت از لابه لاي شاخ و برگ درختان و از روي ريشه هاي آنها مسير هاي چوبي بالا تر از کف جنگل مي ساختند و موانع وپرش هاي هم در طول اين مسير ها قرار مي دادند ولي چون شرکت هاي چوب بري در منطقه کار مي کردند و مسير هاي North Shore مانعي براي عبور و مرور ماشين آلات آنها بود به تخريب اين مسير ها مي پرداختند اين امر باعث خشم کوهستان سواران اين سبک شد به طوري که با اتحاد و همبستگي که داشتند هر روز مسير هاي بيشتري مي ساختند و براي ترويج و گسترش North Shore همت کردند و تا حدي در کارشان موفق بودند که کوهستان سواران آمريکايي که در مناطق جنگلي دوچرخه سواري مي کردند و بعد از آن اکثر کوهستان سواران آمريکاي شمالي به اين سبک رو آوردند و امروزه در همه جاي دنيا هر جا Free Ride کاراني هستند حتما چند مسير به سبک North Shore هم ساخته اند.
دوچرخه و لوازم:
در فري رايد خشن دوچرخه مشترکات بسياري با دان هيل دارد و فقط تفاوتهاي خزئي وجود دارد مثلا در فري رايد ممکن است برخي ها به جاي پاشاخ از دو شاخ استفاده کنند – در بعضي موارد هم که نيازي به سرعت بيش از اندازه نيست (از جمله North Shore ) به جاي طبق دان هيل و زنجير سفت کن از طبق هاي مخصوص فري رايد استفاده مي شود .اين طبق ها داراي دو سيني ?? و ?? دندانه هستند و روي سيني بزرگتر محافظ طبق قرار دارد که دايره اي از مواد بسيار مقاوم است و وظيفه اش جلو گيري از برخورد دندانه ها به ضخره ها و اشيائ ديگر است – و در فري رايد هرگز هيچ کس از کفش و پنجه قفل شونده استفاده نمي کند چون ثابت بودن پا قدرت مانور و انعطاف را صلب مي کند.
در فري رايد شهري Urban Free Ride اصل روي موانع مصنوعي و عمدتا ادوات شهري است . در اين سبک دوچرخه سوار روي هر نوع مانعي را که در محيط هاي شهري پيدا مي کند به تمرين مهارت مي پردازد . بهترين مکان براي Urban Free Ride پارکها هستند که پر از پله – سکو ها و گلدان هاي سيماني – نيم کت ها و………… هستند.دوچرخه سواران علاقه مند به اين سبک هر جاي مناسبي را که اختلاف ارتفاع و ناهمواري در آن باشد در شهر پيدا کنند در آن محل به هر نحو ممکن به تمرين مهارت هاي خود مي پردازند.
دوچرخه و لوازم:
دوچرخه هاي مخصوصو اين رشته کاملا با دوچرخه هاي فري رايد خشن متفاوت هستند .در Urban Freeride تنه بايد کاملا کوتاه باشد (فاصله توپي تنه و زين کم باشد) تا مرکز ثقل دوچرخه پايين بيايد و قدرت مانور را بالا ببرد و دوشاخ هم نسبتا بلند است تا در ضربات و عبور از موانع کنترل دوچرخه آسانتر گردد و در اصطلاح سر دوچرخه بالا بيايد البته براي آنکه تعادل از بين نرود بازي اين دوشاخ ها نبايد از حدود ?? سانتي متر تجاوز کند و طبق هم از نوع طبق هاي فري رايد است چون سيني هاي ?? و ?? دندانه براي به دست آوردن شتاب هاي ناگهاني در پرش ها و جفت کشيدن ها گشتاور مناسبي توليد مي کنند باقي لوازم هم مثل دوچرخه هاي
Hard Core Freeride است فقط در فري رايد شهري اکثرا از صفحه ديسک هاي کوچک استفاده مي کنند چون صفحه هاي بزرگ در شرايط شهري بيشتر در معرض برخورد با اشيائ هستند و در صورت تاب افتادن هم به سخني تعمير مي شوند.
سبک Dirt Jump:
اين سبک هم از سبک هاي زيباي فري رايد است .در اين نوع کوهستان سواري يک مسير پر پيچ و خم پر از پرش هاي کرت مانند ساخته مي شود . کرتها هم بايد در فواصل مناسبي از هم قرار گيرند بطوري که دو چرخه سوار با پرش ار روي يک کرت روي طرف مقبل کرت بعدي فرود آيد.
دوچرخه هاي Dirt Jump دقيقا مثل دوچرخه هاي فرري رايد شهري هستند فقط در آنها از طبق هاي تکي با سيني بزرک و زنجير سفت کن استفاده مي شود تا هم سرعت لازم مهيا شود و هم در ضربات ناشي از فرود زنجير از روي طبق نيافتد.
مسابقات فري رايد:
در فري رايد چون هيچ رشته اي مسير خاصي ندارد تا زمان گيري شود مسابقات خاصي هم انجام نمي شود وفقط در رشته Dirt Jump که داراي مسير مشخص است مسابقات انجام مي گردد .البته چند مسابقه سالانه هم در رشته
Hard Core Freeride برگزار مي شود.
در Dirt Jump مسابقات به دو سبک Dual (دوئل) و?X (فور کراس) انجام مي شود .در هر دوي اين سبک ها مسيري پر پيچ و خم و پر از پرش هايي از نوع کرتي است.
در Dual دو مسير باريک کنار هم وجود دارند که تمام پيچ ها و پرشهايشان عينا مثل هم است و فقط کمي از هم فاصله دارند در هنگام شروع مسابقه يک شرکت کننده در ابتداي هر مسير مستقر مي شود و هر کس که زود تر به خط پايان برسد برنده است.
در سبک ?X يک مسير پهن وجود دارد که چهار شرکت کننده در آن واحد بايد وارد مسير شوند.
در مسابقات ?X – Dual گاها از تنه هاي عقب کمک دار استفاده مي کنند تا تمرکز بيشتري روي سرعت خود داشته باشند. البته بازي چرخ عقب اين نوع تنه ها از ? اينچ تجاوز نمي کند و براي سبک بودن دوچرخه هم از کمک عقب هاي بادي استفاده مي شود.
از معروف ترين مسابقات Hard Core Freeride هم مسابقات سالانه
Red Bull Rampage است که هر سال تابستان در آمريکا برگزار مي شود . در اين مسابقه در منانق کوهستاني انجام مي شود که سطح زمين پوشيده از خاک نسبتا نرم است و در لابه لايي تپه ها هم ديواره هاي بلند ضخره اي وجود دارند.
براي اين مسابقه يک نقطه شروع و يک نقطه پاياد مشخص مي گردد ولي مسيري تعيين نمي شود و هر کس که از مسير مشکل تري عبور کند و حرکات نمايشي جالب تري انجام دهد امتياز بيشتري کسب خواهد نمود.