آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 2

دان هيل Down Hill (DH)
هدف:
در دان هيل هدف بالا بردن مهارت و قابليت کنترل دوچرخه در سرازيري ها و مسير هاي دشوار است .
سبک کوهستان سواري:
در دان هيل تواناي کنترل دوچرخه در سرازيريها و مسير هاي دشوارشرط اول است. در اين رشته دوچرخه سوار بايد از بدن چهار شانه اي داشته باشد تا بتواند براحتي ضربات وارده از مسير يا هنگام فرود در پرش ها را به خوبي مهار کند و براي عبور از صخره ها و مسير هاي پر پيچ و خم در سرازيري ها مهارت کافي داشته باشد. سرازيري هاي بسيار ناهموار و پرش هاي کوچک و مسير هاي پر پيچ و خم از ويژگي هاي دان هيل است.
مسير ها :
دان هيل فقط سرازيري است و در اين سرازيري ها با قرار دادن پرش – صخره – پيچ هاي ناگهاني و تنه يا ريشه هاي درختان مهارت دان هيل کار در کنترل دوچرخه ارزيابي مي گردد. در مسابقات هم مسيري انتخاب مي شود که اختلاف ارتفاعي در حدود ??? الي ??? متر ايجاد کند . به نحوي باشد که دوچرخه سوار براي طي اين مسير به زماني بيشتر از ?? دقيقه نياز نداشته باشد.
دوچرخه و لوازم:
در دوچرخه کوهستان دان هيل چون دوچرخه بايد تمامي ضربات وارده از مسير را قبل از رسيدن به بدن دوچرخه سوار کاهش دهد قطعات براي داشتن استحکام لازم ناچار سنگين تر از کراس کانتري خواهد بود.
تنه هاي دان هيل در سايز هاي کوتاه ساخته مي شوند تا مرکز ثقل تا حد امکان پايين باشد و کنترل دوچرخه در شرايط سخت آسان تر شود. آلياژ هاي که در ساخت تنه هاي دان هيل به کار مي رود نيز مستحکم و داراي انعطاف بالا هستند مثل الياژهاي آلومينيوم گروه ???? . همه ته هاي دان هيل هم کمک دار بوده و بازي چرخ عقب آنها بالاي ? اينچ (??? ميليمتر )هست .لوله هاي تنه هم براي مقاومت هر چه بيشتر قطرشان زياد است .
در دان هيل به جاي دو شاخ از پاشاخ استفاده مي شود و بازيشان هم بين ?? تا ?? سانتي متر متغيير است. در اين رشته سيستم هاي تعليق چه پا شاخ ها و چه کمک عقب از سيستم چندگانه استفاده مي کنند به اين ترتيب که داراي يک فنر لول و الاستومر با قابليت تنظيم هستند که سيستم هاي هيدروليک و پنيوماتيک هم براي نرم شدن و تغيير نيروي مقاومت فنر نسبت به ضربه به آن اضافه شده.
سيستم هاي ترمز در د ان هيل بايد از حداکثر قدرت برخوردار باشند پس فقط يک گزينه براي انتخاب باقي مي ماند ديسک هاي هيدروليک با صفحه ? اينچي . مزيت صفحه ديسک بزرگ هم گشتاور بيشتر و قدرت ترمز بيشتر است.
در اين رشته چون دوچرخه سوار فقط در سرازيري حرکت مي کند و سرعتش هميشه زياد است پس نازي به دنده هاي قدرتي ندارد بنابر اين اين دوچرخه ها فقط يک طبق بزرگ دارند با تعداد دندانه هاي ?? يا ?? يا حتي ?? و همه طبق هاي مخصوص دان هيل براي حفاظت دندانه ها از برخورد با سنگ ها و صخره ها داراي محافظ طبق هستند و وسيله اي هم به نام زنجير سفت کن روي طبق نصب مي گردد تا از افتادن زنجير بر اثر ضربات سنگين جلو گيري کند.
کرپي هاي کوتاه و کلفت و فرمان هايي با قوس زياد هم از ويژگي هاي دوچرخه هاي دان هيل است تا دست ها و بالا تنه دان هيل کار در حالتي قرار گيرد که تمام مفاصل وي تا حدي خم شده و آماده پذيرفتن ضربه باشند.
زين و پنجه رکاب هاي پهن هم براي راحتي هر چه بيشتر روي دوچرخه دان هيل نصب مي شوند. البته برخي دان هيل کاران از کفش و پنجه هاي قفل شونده خاص اين رشته استفاده مي کنند.
در توپي ها هم براي استحکام به جاي ساچمه از بولبرينگ استفاده مي شود . نحوه اتصال چرخه ها به تنه و پاشاخ هم با پيچ ها آلن است تا زير ضربات سخت امکان خروج چرخ از محل خود نباشد.
چون در دان هيل زمين خوردن امري اجتناب ناپذير است بايد از پوشش هاي محافظتي مثل ساق بند – زانو بند- شولدر و ….. استفاده کرد. کلاه هاي ايمني اين رشته هم از نوع فک دار هستند تا در هنگام برخورد صورت دوچرخه سوار با زمين اعضاء صورت و فک وي از آسيب محافظت شود.