آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 1

کراس کانتري Cross Country (XC)
هدف: در کراس کاتنري هدف افزايش قدرت عضلاني و سيستم قلبي عروقي و در کل توانايي – استقامت و آمادگي جسماني است.
سبک کوهستان سواري :
از لحاظ شخص دوچرخه سوار يک کراس کانتري کار تفاوت زيادي با يک کورسي سوار ندارد. در اين رشته دوچرخه سوار بايد از آمادگي جسماني و نيروي عضلاني خوبي برخوردار باشد و در شرايط سنگين ورزشي از استقامت بالايي برخوردار باشد. سربالايي هاي طولاني و خسته کننده و برنامه هاي سنگين و پر فشار از ويژگي هاي کراس کانتري است
مسيرها:
مسير هاي کراس کانتري داراي سربالايي هاي زياد و گاها خيلي پر شيب است .
در مسابقات هم اگر مسير لوپ باشد سعي مي شود مسيري انتخاب گردد که سربالايي هاي زياد و سرازيري هاي ملايمي داشته باشد و تعداد دور ها هم به نحوي انتخاب مي شود تا مسابقه بين ??? الي ? ساعت به طول بيانجامد.مسير کراس کانتري بايد تا حد امکان فاقد سنگ و ضخره باشد تا دوچرخه سوار حواس خود را روي استقامت خود متمرکز کند خاک مسير هم بهتر است سفت و کوبيده باشد با گيرايي لاستيک به آن خوب باشد و از بکس و باد کردن هم پرهيز شود.
مسابقات:
در کراس کانتري دو نوع مسابقه از لحاظ زماني انجام مي شود.
نوع اول : Time Trial نام دارد بسيار متداولتر است و اکثر مسابقات کراس کانتري به اين روش انجام مي گيرد .در Time Trial شرکت کنندگان بايد تعداد دور معيني را در مسير مسابقه بزنند و هر کس که که در زمان کمتري اين تعداد دور را کامل کند برنده خواهد بود .در اين روش طول مسير معمولا حدود ? الي ?? کيلو متر در نظر گرفته مي شود و تعداد دور ها هم بسته به شرايط مسير از ? تا ??-?? دور انتخاب مي گردد.
نوع دوم : Endure است به معناي استقامت در اين روش مبنا مثل Time trial
بر تعداد دور نيست بلکه بر زمان است يعني مقدار معيني زمان در اختيار شرکت کنندگان قرار مي گيرد و هر دوچرخه سواري که در اين زمان بتواند دور هاي بيشتري در مسير بزند برنده خوهد بود. البته وقتي زمان تمام مي شود مطمئننا هيچ کس در خظ پايان نخواهد بود بنابر اين هنگامي که اولين شرکت کننده از خط عبور مي کند براي ديگر شرکت کنندگان زمان اضافي ثبت خواهد شد و افرادي هم که تعداد دور کمتري زده باشند در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.
از معروفترين مسابقات Endure مسابقات بيست و چهار ساعته
?? HOURS OF ADRENALINE است که مدتش يک شبانه روز است و شرکت کنندگان خاص خود را دارد.
دوچرخه و لوازم:
دوچرخه هاي کراس کانتري هر قدر سبک تر باشند بهتر است بنا براين در ساخت لوازم کراس کانتري از مواد سبک مثل آلياژ هاي گروه ???? و الياف کربن استفاده مي گردد اکثر دوچرخه هاي کراس کانتري براي جلوگيري از اتلاف انرژي در کمک فنر تنه خشک هستند . برخي تنه هاي عقب کمک دار هم که براي کراس کانتري استفاده مي شود داراي سيستم ضد نوسان هستند. سايز تنه ها هم بلند است تا دوچرخه سوار در سربالايي ها و شرايط استقامتي بتواند حد اکثر نيروي خود را به رکاب ها وارد کند و دچار خستگي عضلاني نگردد. دراين نوع از دوچرخه کوهستان دوشاخ ها و کمک عقب هايي که براي کراس کانتري استفاده مي شوند هم بهتر است از نوع بادي باشند تا هم وزن کمتري داشته باشند و هم قابليت قفل شدن داشته باشند تا در سربالايي ها براي جلوگيري از اتلاف انرژي آنها را قفل کرد.اندازه بازي چرخهاي اين دوچرخه ها هم از ??? اينچ (? سانتي متر تجاوز نمي کند)
سيستم دندها نيز به گونه اي طراحي شده که هم در پر شيب ترين سر بالايي ها بتوان رکاب زد هم در سرازيري ها سرعت خوبي داشت براي اين منظور بايد از سبک ترين تا سنگين ترين دنده را در اختيار داشت. دوچرخه هاي کراس کانتري سه طبق با دندانه هاي ??-??-?? دارند و از خودروي نه تاي با دنده بزرگ ?? و کوچک ?? استفاده مي کنند.
در سيستم ترمز چون نيازي به قدرت فوقالعاده نيست براي پايين آوردن وزن از وي برک استفاده مي شود .البته تب استفاده از ديسک کراس کانتري را هم تحت تاثير قرار داده و امروزه خيلي از کراس کانتري سوار ها هم از ديسک استفاده مي کنند.
تاير هاي دوچرخه کراس کانتري بايد باريک باشند تا انرژي دوچرخه سوار به هدر نرود . معمولترين سايز براي تاير هاي کراس کانتري ???? الي ??? است.
اين دوچرخه ها بايد داراي کرپي کشيده و کم ارتفاع و فرمان صاف باشند تا دوچرخه سوار براي حفظ استقامت و اجتناب از خستگي در حالت کشيده و رو به پايين قرار گيرد.
تمام کراس کانتري سوار ها هم براي افزايش نيروي وارده بر رکاب از کفش و پنجه هاي اين مخصوص رشته استفاده ي کنند.
براي راحتي هر چه بيشتر و جلوگيري از بالا رفتن دماي بدن کراس کانتري کاران از پيراهن هايي با پارچه هاي تنفسي و نازک و شورت استرچ استفاده مي کنند .